Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

July 23, 2021

Premik stolpca za eno vrstico navzgor v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

Za Power BI verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Premik stolpca navzgor ali navzdol je funkcionalnost, ki je Power Query še nima, lahko pa jo preprosto izvedemo sami. Sledimo korakom spodaj. V našem primeru imamo podatke na sliki spodaj. Stolpec AC želimo

July 14, 2021

Zakaj uporabljamo eksplicitne mere namesto implicitnih v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

Za Power BI 2.76.5678.782 (December 2019). Pri učenju Power Bi hitro naletimo na koncept mer. Čeprav se morda zdijo na prvi pogled težka tema, gre v resnici za preprost in zelo uporaben koncept. Poznavanje mer je nujno za napredno upoorabo

June 21, 2021

Excel formule za praznike

Avtor: Branka Trifunović

Pridružite se nam na tečaju Excel-a, 13.9.2021! Problem, s katerim se pogosto srečamo pri delu z datumskimi podatki, so prazniki. Ti so različni v različnih državah in pogosto niso fiksni. V tem članku navajamo formule, ki prepoznajo datum kot praznik,

May 31, 2021

Power BI: štetje vrstic v tabeli

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Pri delu v Power BI pogosto ustvarimo tabelo po meri iz poljubnih polj in mer. Če nismo pazljivi, lahko hitro ustvarimo nepotrebno velike tabele. Power BI žal nima funkcionalnosti,

May 24, 2021

ggplot2 graf s tabelo vrednosti

Avtor: Branka Trifunović

Pri prikazovanju podatkov z grafi je običajno dobrodošel tudi zapis vrednosti na samem grafu ali v obliki tabele. R knjižnjica ggplot2 nam omogoča risanje poljubnih vizualizacij. Vsak graf tako lahko opremimo z istoležno tabelo vrednosti. V spodnjem primeru smo uporabili

May 17, 2021

Zadnji štirje kvartali v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Pri poslovnih poročilih nas pogosto zanimajo rezultati v zadnjem kvartalu, zadnjih dveh kvartalih in podobno. V ta namen lahko ustvarimo razčlenjevalnik, ki nam v izbiro ponudbo zadnje kvartale. Oglejmo

May 10, 2021

Power BI: več R grafov znotraj ene vizualizacije

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Vsaka R vizualizacija v Power BI nam prikaže le en graf. Če želimo znotraj ene vizualizacije prikazati več grafov, uporabimo namenske funkcije. Oglejmo si dva načina. Uporaba funkcija grid.arrange()

February 19, 2021

Več poizvedb znotraj R skripte

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Ko v poizvedbi odpremo R urejevalnik, je tabela oz. dataframe podatkov v poizvedbi shranjen pod imenom dataset. Ime dataset se nanaša le na poizvedbo, ki jo trenutno urejamo. Če

February 12, 2021

Zaganjanje zunanjih R skript v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Pisanje R skript v Power BI je lahko hitro oteženo, saj nam vmesnik ne ponuja izpisa ali vpogleda v vrednost spremenljivk. Enega od načinov, da si delo olajšamo, smo

February 1, 2021

Excel koledar 2010-2030 s prazniki

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Excel 2016 verzije 16.0.4966.1000. Problem, s katerim se pogosto srečamo pri sestavljanju koledarske tabele, so prazniki. Ti so različni v različnih državah in pogosto niso fiksni. V tem članku si bomo ogledali, kako v Excel-u sestavimo

January 29, 2021

R v Power BI – Debugiranje

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Ko rešujemo napake v programu, vedno sledimo stanjem spremenljivk. Urejevalnik R znotraj Power BI žal ne omogoča prikaza ali izpisa vrednosti spremenljivk, kar nam lahko močno oteži delo. Pomagamo

January 13, 2021

R v Power BI – datumski podatki

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Pri delu z datumskimi podatki moramo biti previdni, saj datumskega tipa R ne prepozna. Oglejmo si naslednji primer. Imamo tabelo s stolpcema Date in Price. Stolpec Date je tipa

December 18, 2020

R v Power BI – uvod in primeri

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). R je programski jezik, namenjen statistični obdelavi podatkov. Je odprtokoden in ima na voljo več kot 15 000 paketov, namenjenih specifičnim področjem. Poleg zmogljivih statističnih paketov je dobro podprt

November 27, 2020

De-pivotiranje podatkov

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). De-pivotiranje je problem, s katerim se pogosto srečamo pri obdelavi podatkov. Podatki velikokrat pridejo tako ali drugače neurejeni. Poseben problem je, če jih dobimo že pivotirane, kot v primeru

November 20, 2020

DAX funkcija VALUES, HASONEVALUE

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija VALUES() Funkcija VALUES() vrne stolpec unikatnih vrednosti. Funkcija upošteva začetni filterni kontekst, ki prihaja iz vizualizaij ali razčlenjevalnikov. Več o filternem konktestu lahko preberemo v članku Filterni kontekst

November 13, 2020

DAX funkcija SWITCH

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija SWITCH() prebere vrednost izraza, ga primerja, in vrne rezultat iz vnaprej podanega seznama vrednosti. Je ključna funkcija za uporabo nepovezane tabele. Sintaksa SWITCH(Expression, Value1, Result1 [, Value 2,

November 6, 2020

DAX funkcija IF

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija IF() preveri pravilnost izraza. Če je izraz pravilen ga ovrednoti z TRUE in vrne vnaprej določeno vrednost. Če izraz ni pravilen, ga ovrednoti z FALSE, in vrne drugo

October 30, 2020

DAX funkcija FILTER

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). FILTER() je funkcija, ki nam omogoča filtriranje tabele. Na prvi pogled deluje podobno kot funkcija CALCULATE(): filtrira tabelo in vrne tabelo vrstic, ki filtru ustrezajo. Razlikujeta se v tem,

October 23, 2020

DAX funkcija CALCULATE

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija CALCULATE() je najpomembnejša funkcija v jeziku DAX. Je skoraj edina funkcija, ki lahko spremeni filterni kontekst, ki pride iz vizualizacij. Več o filternem kontekstu si lahko preberemo v

October 9, 2020

X-funkcije v jeziku DAX

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). X-funkcije v jeziku DAX so iteratorske funkcije. To pomeni, da imajo lastnost zavedanja se vrstic. Npr. funkcija SUMX() izračuna vsoto izraza za vsako vrstico posebej. Več o vrstičnem kontekstu

October 2, 2020

DAX funkcije

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Ogledali si bomo najbolj pogoste funkcije, ki jih srečamo pri delu v jeziku DAX. Vse funkcije v tem članku (razen funkcije DIVIDE()) so agregatorske funkcije. To pomeni, da za

September 25, 2020

Prehod konteksta v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Filterni kontekst, vrstični kontekst in prehod iz vrstičnega v filterni kontekst so najtežje teme pri učenju jezika DAX. Filterni in vrstični kontekst smo si že ogledali v člankih Filterni

September 18, 2020

Vrstični kontekst v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Vrstični kontekst je lastnost kalkuliranih stolpcev in nekaterih funkcij, da se znotraj kalkulacije zavedajo vrstic. Vrstični kontekst pomeni, da funkcija znotraj iteracije potuje skozi vsako vrstico posebej. Za vsako

September 11, 2020

Filterni kontekst v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Razumevanje delovanja filtrov je ključno pri delu v Power BI. Filterni kontekst in propagiranje filtrov sta pomembna koncepta, ki ju moramo osvojiti, če želimo zares razumeti DAX. Začetni filterni

September 4, 2020

Implicitne in eksplicitne mere v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Mere Mera je bolj ali manj enostavna formula, ki Power BI pove, kakšen izračun naj naredi s podatki. Najbolj običajne so različne agregacije, npr. vsota, štetje, odstotek in podobno.

August 28, 2020

Power Query: funkcije v jeziku M

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Jezik M nam znotraj Power Query-a urejevalnika omogoča, da sestavimo naprednejše transformacije. Pogosto za ponavljajoče se korake v obdelavi podatkov uporabimo funkcije. Kako naredimo funkcijo znotraj Power Query smo

August 21, 2020

Drill Down v Power Query

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Drill Down v Power Query nam omogoča, da iz polja v tabeli izberemo vrednost. Vrednost lahko shranimo kot nov objekt oziroma poizvedbo in jo uporabimo v nadaljnji obdelavi podatkov.

August 14, 2020

Uvod v jezik M

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Query Editor je napreden urejevalnik orodja znotraj Power BI Desktop. Transformacije, ki jih naredimo v Query Editorju so zapisani v jeziku M. Znanje jezika M za delo v Power

August 7, 2020

Power Query objekti

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). V Power Query urejevalniku srečamo več vrst objektov. Poizvedbe so lahko tabele, seznami, vrstice ali funkcije. Ogledali si bomo, kako kreiramo objekte in prehajamo iz ene oblike v drugo.

July 31, 2020

Pripenjanje poizvedb

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Vsak Power BI projekt se običajno začne z veliko poizvedbami. Kjer je le mogoče, poizvedbe med sabo združimo. Vedno težimo k star shemi, to je eni veliki fact tabeli

June 2, 2020

International Business Communication Standards

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). International Business Communication Standards ali IBCS je dodelan nabor pravil, ki se uporabljajo pri podajanju informacij v poslovnem svetu. Ogledali si bomo, kako pravilno oblikujemo grafikone. Orientacija grafa Orientacija

June 2, 2020

Dinamično filtriranje s pomočjo seznama v Power Query

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Power Query nam omogoča, da podatke poljubno oblikujemo. Pogosto se zgodi, da želimo primerjati dve tabeli med sabo ter na podlagi prve filtrirati drugo. V tem članku si bomo

June 2, 2020

Row-level security v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Pri delu s podatki pogosto želimo nadzor nad pravicami uporabnikov. Običajno ne želimo, da imajo uporabniki dostop do celotnih tabel v bazi, ampak le do določenih vrstic. Row-level security

June 2, 2020

Q&A v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Q&A je eno najzmogljivejših orodij, ki jih ponuja Power BI. Omogoča nam, da našemu podatkovnemu modelu postavljamo vprašanja v preprostem Natural Query Language jeziku. Preprosto lahko brskamo po podatkih

June 2, 2020

Časovne funkcije v jeziku DAX

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Časovne funkcije v jeziku DAX omogočajo, da podatke filtriramo na poljuben datum, obdobje med dvema datumoma, Year-to-date in podobno. Pogoj za delovanje časovnih funkcij je, da imamo koledarsko tabelo.

May 18, 2020

Mesečni in YTD filter v eni meri

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Poslovne podatke kot so prihodki, plan in napoved, običajno spremljamo na mesečni ali YTD ravni. YTD ali Year to Date je funkcija, ki podatke agregira od začetka leta do

May 18, 2020

5 pravil za dober podatkovni model

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Podatkovni model je srce vsakega Power BI projekta. Ključno je, da je podatkovni model sestavljen optimalno, zato si bomo v tem članku ogledali 5 pravil dobre prakse.   Označimo

May 18, 2020

Dinamično odstranjevanje vrstic v Power Query za vse datoteke v mapi

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Pogosto se zgodi, da so v podatkovnih datotekah na začetku zapisani metapodatki kot je čas, kraj nastanka, avtor in podobno. Ti podatki zasedajo zgornjih nekaj vrstic in jih običajno

May 18, 2020

Dinamično odstranjevanje vrstic v Power Query

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Pogosto se zgodi, da so v podatkovnih datotekah na vrhu dodani metapodatki kot so čas, kraj nastanka, avtor in podobno. Ti podatki zasedajo zgornjih nekaj vrstic in jih običajno

May 18, 2020

Dinamični koledar v Power BI z DAX funkcijo CALENDARAUTO()

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Koledar je najpomembnejša tabela v podatkovnem modelu Power BI. Ogledali smo si že, kako izgleda Koledar v Power BI in Dinamični koledar v Power Queryu z M funkcijo. Danes

May 18, 2020

Dinamični koledar v Power Query z M funkcijo

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Koledar je najpomembnejša tabela v podatkovnem modelu Power BI. Ogledali smo si že Koledar v Power BI in Dinamični koledar v Power Query. Korake, po katerih smo postopali v

May 15, 2020

Dinamični koledar v Power Query

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Koledarska tabela je najpomembnejša tabela v podatkovnem modelu Power BI. Omogoča nam, da se povezujemo na velike podatkovne tabele in agregiramo ter filtriramo podatke. Omogoča nam tudi uporabo časovnih

May 15, 2020

Koledar v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Koledarska tabela je najpomembnejši del Power BI modela. Običajno namreč vsaka podatkovna tabela vsebuje datume, kar pomeni da jo lahko s koledarsko tabelo povežemo in jo prek datumskih polj

May 15, 2020

Priprava okolja v Power BI Desktop

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Power BI je sestavljen iz Power BI Desktop in PowerBI.com. Power BI Desktop je orodje, v katerem se začne vsak Power BI projekt. Priprava dobrega delovnega okolja je ključna

May 15, 2020

Power BI – 5 prednosti

Avtor: Branka Trifunović

Pridružite se nam na tečaju Excel-a, 13.9.2021! Podatki so jedro sodobnega podjetja in Excel je bil dolgo prva izbira za vse potrebe poročanja. A ob vse večjih količinah podatkov, ki jih zbiramo danes, Excel ni več vedno najboljša izbira. Power

Vsebina za iskani kriterij ne obstaja.