Contact us

Pošlji
povpraševanje

Kako začeti

Informacijska doba s seboj prinaša vse večje količine podatkov, ki jih težko obvladamo s tradicionalnimi načini poročanja. Avtomatizacija obdelave podatkov s Power BI in vizualizacija z uporabo preglednih in interaktivnih dashboardov prinaša hiter pregled celotnega poslovanja. Poslovni analitiki tako prihranijo čas zbiranja in čiščenja podatkov. Zdaj se lahko osredotočijo na sledenje trendom in iskanje pomembnih izsledkov.

Pri vzpostavitvi naprednega sistema poročanja moramo odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj.

Kaj želimo spremljati?

Prvo vprašanje je vedno enako. Kaj je vsebina, ki jo želimo prikazovati? Relevantnih kazalcev poslovanja je veliko. Najpogostejši deli poročil so:

  • Analiza poslovanja: prihodki, odhodki, rezultat, odprte postavke
  • Analiza poslovanja po produktih, mesecih, stroškovnih mestih, projektih, zaposlenih
  • Zaloga po stroškovnih mestih
  • Reklamacije in garancije
  • Gibanje vrednosti podjetja
  • Zadovoljstvo strank in zaposlenih

 

Podatke oblikujemo v pregledna poročila povsem po vaši meri. Avtomatiziramo tudi že obstoječa tradicionalna poročila.

Kje se nahajajo podatki?

Pomemben del izgradnje Power BI poročil so podatkovne baze, iz katerih se črpajo podatki. Power BI se lahko poveže na več kot 50 virov podatkov. V primeru, da za računovodstvo uporabljate Računovodsko hišo Unija, se pravice in dostope do podatkov za izgradnjo poročil uredi interno. V tem primeru ni potrebna dodatna koordinacija z vašim IT oddelkom ali zunanjimi skrbniki.

Če niste stranka Računovodske hiše Unija, se vaši poslovni podatki nahajajo drugje. V tem primeru se povežemo z vašim IT oddelkom ali zunanjim izvajalcem, ki je skrbnik podatkovnih baz.

Faze gradnje

Brezplačna predstavitev Power BI poročanja. Ogledamo si, kako sistem deluje ter kakšne so prednosti, potrebe in prihranki. Skupaj raziščemo ideje ter oblikujemo predlog poročila za vašo organizacijo.

Gradnja poročila poteka v več iteracijah. Če je potrebno, končno poročilo skupaj večkrat dodelamo, da povsem ustreza vašim potrebam. Iteracije so vključene v ceno in niso del nove ponudbe.

Končne uporabnike naučimo uporabe poročila. Izobraževanje je vključeno v ceno. Veliko predavanj in dogodkov je na voljo tudi brezplačno, praktične nasvete pa tedensko delimo v Zakladnici znanja.

Pišite nam in preverite, kako lahko Power BI služi vaši organizaciji.