Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

July 31, 2020

Pripenjanje poizvedb

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

Vsak Power BI projekt se običajno začne z veliko poizvedbami. Kjer je le mogoče, poizvedbe med sabo združimo. Vedno težimo k star shemi, to je eni veliki fact tabeli in več manjših dimenzijskih tabelah. Več o star shemi lahko preberemo v članku 5 pravil za dober podatkovni model.

Pripenjanje tabel z enakimi stolpci

Običajno pripenjamo tabele z enakimi stolpci. Vrstni stolpcev ni pomemben, pomembno je le da so stolpci poimenovani enako in da so ustrezni stolpci enakega tipa v obeh tabelah. V tem primeru se bodo ustrezni stolpci iz prve tabele dopolnili z vrednostmi iz druge tabele.

V spodnjem primeru imamo imena lokacij zapisana v dveh tabelah, imenovanih Locations1 in Locations2. Ko pripnemo Locations2 tabeli Locations1, dobimo spodnjo, večjo tabelo.

S pripenjanjem dobimo spodnjo tabelo.

Da pripnemo tabeli sledimo naslednjim korakom.

1. Izberemo tabelo, h kateri bomo pripenjali, v našem primeru Locations1.

2. Izberemo Append Queries.

3. Izberemo drugo tabelo, v našem primeru poimenovano Locations2.

4. Potrdimo z OK.

Pripenjanje tabel z različnimi stolpci

V primeru, da so stolpci v tabelah poimenovani različno, bomo dobili v novi tabeli toliko stolpcev, kolikor je različnih imen. Na istih tabelah smo zdaj spremenili stolpca v drugi tabeli v Name2. Po pripenjanju zdaj dobimo tabelo z vsemi stolpci. Manjkajoče vrednosti se oblikujejo v null.

Duplikati

Pripenjanje ne odstrani duplikatov. V ta namen uporabimo ukaz Remove Duplicates.

Kazalo