Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

May 10, 2021

Power BI: več R grafov znotraj ene vizualizacije

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

Vsaka R vizualizacija v Power BI nam prikaže le en graf. Če želimo znotraj ene vizualizacije prikazati več grafov, uporabimo namenske funkcije. Oglejmo si dva načina.

Uporaba funkcija grid.arrange()

Več grafov lahko narišemo z uporabo funkcije grid.arrange() iz paketa gridExtra. Paket je podprt v Power BI. Narišimo dva enaka grafa britanske tečajnice znotraj ene vizualizacije, enega v privzeti črni, drugega v modri barvi. Sledimo naslednjim korakom.

Dodamo R vizualizacijo z izbiro R script visual.

Izberemo polja, ki jih bomo uporabili, v našem primeru leto Year in britanski tečaj GBR.

V vnosno polje za R skripto vnesemo naslednje ukaze.

library(ggplot2)

g1 = ggplot(dataset, aes(Year, GBR)) + geom_line()

g2 = ggplot(dataset, aes(Year, GBR)) + geom_line(color=’steelblue’)

library(‘gridExtra’)

grid.arrange(g1, g2, nrow = 2)

Potrdimo z Run script.

Dobimo vizualizacijo.

Če želimo da grafa ležita drug ob drugem, spremenimo parameter nrow = 1. Parameter označuje število vrstic, v katere se zapolnijo grafi.

Kazalo