Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

February 19, 2021

Več poizvedb znotraj R skripte

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

Ko v poizvedbi odpremo R urejevalnik, je tabela oz. dataframe podatkov v poizvedbi shranjen pod imenom dataset. Ime dataset se nanaša le na poizvedbo, ki jo trenutno urejamo. Če želimo v R skripti uporabiti druge poizvedbe, jih moramo ustrezno poimenovati.

Nastavitve

Najprej uredimo nekaj nastavitev. Sledimo naslednjim korakom.

Odpremo Options and settings > Options > Privacy.

Privacy Levels nastavimo na Always ignore Privacy Level settings.

Odpremo Options and settings > Data source settings.

Izberemo vir R in Edit permissions.

Za Privacy Level izberemo Public.

Potrdimo z OK.

Primer: Uporaba dveh poizvedb znotraj ene R skripte

Uporabimo v R dve poizvedbi, poimenovani Table1 in Table2. Sledimo naslednjim korakom.

Na prvi tabeli odpremo R urejevalnik z izbiro Run R script.

Okno pustimo prazno in potrdimo z OK.

V vnosni vrstici imamo zdaj naslednji zapis.

V spremenljivki dataset je torej shranjena tabela Table1, preoblikovana z vsemi koraki do zadnjega, “Changed Type”.

Dodamo ime druge poizvedbe: dataset2 = Table2.

Potrdimo z Enter.

Poizvedbi sta zdaj poimenovani in ju lahko uporabimo v R skripti. Če gre npr. za dve tabeli, ju lahko združimo v R urejevalniku.

Table1 Table2

 

Odpremo R urejevalnik s klikom na kolesce.

V urejevalnik vnesemo naslednji ukaz.

df = rbind(dataset, dataset2)

Potrdimo z OK.

Dobimo združeni tabeli.

 

Kazalo