Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

November 27, 2020

De-pivotiranje podatkov

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

De-pivotiranje je problem, s katerim se pogosto srečamo pri obdelavi podatkov. Podatki velikokrat pridejo tako ali drugače neurejeni. Poseben problem je, če jih dobimo že pivotirane, kot v primeru spodaj.

Podatke želimo vedno imeti v tabularični obliki, kot v primeru spodaj.

De-pivotiranje podatkov v Excel-u je lahko zahtevna naloga tudi za napredne uporabnike, v Power Query pa to postane eden od enostavnih ukazov.

De-pivotiranje: primer

Oglejmo si de-pivotiranje na primeru tabele. Sledimo naslednjim korakom.

V tabeli izberemo stolpec, ki naj ostane na mestu. V našem primeru je to stolpec Platform.

Izberemo Transform > Unpivot Columns.

Dobimo pivotirano tabelo.

Tabelo še uredimo: postavimo datumski stolpec na prvo mesto, spremenimo tip v datum in ga preimenujemo.

Tabelo uporabimo v nadaljnji obdelavi podatkov. Kopiramo jo lahko tudi v Excel datoteko: izberemo celotno tabelo, kopiramo in prilepimo v Excelov delovni zvezek.

Kazalo