Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

November 13, 2020

DAX funkcija SWITCH

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

Funkcija SWITCH() prebere vrednost izraza, ga primerja, in vrne rezultat iz vnaprej podanega seznama vrednosti. Je ključna funkcija za uporabo nepovezane tabele.

Sintaksa

SWITCH(Expression, Value1, Result1 [, Value 2, Result2, Value 3, Result3…] [, ElseValue])

Parameter Opis
Expression Poljuben izraz, ki vrne skalarno vrednost
Value1, Value2, Value3,… Konstanta vrednost, ki bo primerjana z izrazom
Result1, Result2, Result3, … Rezultat za primer, da se izraz ujema z vrednostjo
ElseValue Rezultat za primer, da izraza ni na seznamu vrednosti

Primer: imena dni v tednu

Imamo tabelo z zaporedno številko dneva Day. Števila želimo zamenjati z imeni.

Dodamo nov stolpec z izbiro New Column in uporabimo funkcijo SWITCH().

SWITCH_Example = SWITCH(‘Weekday'[Day], 1, “Monday”, 2, “Tuesday”, 3, “Wednesday”, 4, “Thursday”, 5, “Friday”, 6, “Saturday”, 7, “Sunday”)

 

Kazalo