Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

September 4, 2020

Implicitne in eksplicitne mere v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

Mere

Mera je bolj ali manj enostavna formula, ki Power BI pove, kakšen izračun naj naredi s podatki. Najbolj običajne so različne agregacije, npr. vsota, štetje, odstotek in podobno. V Power BI poznamo implicitne in eksplicitne mere. Običajno se implicitnim meram izogibamo in v čim večji meri uporabljamo eksplicitne mere. V tem članku si bomo ogledali značilnosti obeh vrst.

Implicitne mere

Implicitne mere ustvari Power BI sam in jih ponudi na voljo za uporabo. Poglejmo si primer tabele, ki vsebuje stolpec s ceno, poimenovan Price.

V poročilu ustvarimo vizualizacijo Tabela in v Values povlečemo polje Price. Že na seznamu polj lahko opazimo, da je ob imenu Price znak za vsoto, kar pomeni, da bo Power BI stolpec seštel.

Število, ki ga dobimo, je vsota vseh cen v polju Price. Da gre res za vsoto, preverimo v vizualizaciji: kliknemo na spustni seznam pri imenu Price in preverimo, katera od agregacij je odkljukana. V našem primeru je polje res sešteto z uporabo Sum.

Na tem mestu bi lahko izbrali katerokoli od drugih agregacij: povprečje, maksimum, minimum, standardno deviacijo in podobno.

Problem implicitnih mer je, da se nanje ne moremo sklicevati. Če želimo npr. sešteti stolpca Price in Tax, moramo uporabiti eksplicitne mere.

Eksplicitne mere

Kadar je le mogoče, v Power BI uporabljamo eksplicitne mere. Njihova prednost je, da se nanje lahko sklicujemo in jih uporabljamo znotraj drugih mer. Prav tako jih ni mogoče spreminjati drugače, kot da spremenimo samo formulo mere.

Oglejmo si primer eksplicitne mere Price_EXPLICIT, ki naredi enako kot implicitna mera Price.

1. Z desnim klikom v okno s polji Fields izberemo New Measure.

2. V vnosno polje za formulo vpišemo Price_EXPLICIT = SUM(Sales[Price]), kjer je Sales ime tabele in Price ime polja.

3. Potrdimo z Enter.

Ustvarili smo eksplicitno mero. Dodamo jo v tabelo, kjer imamo že implicitno mero. Vidimo, da je rezultat enak.

Uporaba eksplicitne mere znotraj druge mere

Glavna prednost eksplicitnih mer je, da jih lahko uporabimo znotraj drugih mer. Če želimo sešteti stolpca Price in Tax to lahko storimo z uporabo eksplicitnih mer. Sledimo spodnjim korakom.

1. Ustvarimo eksplicitno mero za Tax. Z desnim klikom izberemo New Measure.

2. V vnosno polje za formulo vpišemo Tax_EXPLICIT = SUM(Sales[Tax]), kjer je Sales ime tabele in Tax ime polja.

3. Potrdimo z Enter.

4. Z desnim klikom izberemo New Measure.

5. V vnosno polje za formulo vpišemo TotalPrice = [Price_EXPLICIT] + [Tax_EXPLICT].

6. Potrdimo z Enter.

Ustvarili smo mero TotalPrice, ki sešteje drugi dve meri. Vse mere lahko vstavimo v isto tabelo, in preverimo delovanje.

Mere so lahko zelo kompleksne. Omogočajo nam izdelavo naprednejših razčlenjevalnikov in drugih spretnih manipulacij. Primer nepovezanega razčlenjevalnika smo si ogledali v članku Mesečni in YTD filter v eni meri.

 

Kazalo