Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

January 29, 2021

R v Power BI – Debugiranje

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

Ko rešujemo napake v programu, vedno sledimo stanjem spremenljivk. Urejevalnik R znotraj Power BI žal ne omogoča prikaza ali izpisa vrednosti spremenljivk, kar nam lahko močno oteži delo. Pomagamo si z rešitvijo, ki jo predlaga Praveen N: v skripto dodamo blok kode, ki vrednosti spremenljivk izpiše v datoteko. Datoteko odpremo v RStudio in preverimo stanje spremenljivk.

Kodo lahko vstavimo kamorkoli v našo R skripto v Power BI.

########## DEBUG IN R
filename = “C:/temp/Data.Rda”
if(file.exists(dirname(filename))){
if(Sys.getenv(“RSTUDIO”)!=””)
load(file = filename)
else
save(list = ls(all.names = TRUE), file = filename)
}

Primer

Oglejmo si spremenljivko dataset, ki je vedno ime prvotnega dataframe-a v R skripti. Sledimo naslednjim korakom.

Imamo preprosto tabelo v Power Query. Odpremo urejevalnik R z izbiro Run R script.

V skriptno okno prilepimo zgornji blok ukazov.

Potrdimo z OK.

Odpremo RStudio.

V RStudio odpremo datoteko na naslovu C:/temp/Data.Rda.

Potrdimo, da želimo uvoziti vse spremenljivke.

Preverimo vrednost spremenljivke dataset z vnosom dataset v vnosno okno.

Izpiše se vrednost spremenljivke, ki je v tem primeru nespremenjena tabela.

 

Kazalo