Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

 • Predzanje

 • Kategorije

June 2, 2020

International Business Communication Standards

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

International Business Communication Standards ali IBCS je dodelan nabor pravil, ki se uporabljajo pri podajanju informacij v poslovnem svetu. Ogledali si bomo, kako pravilno oblikujemo grafikone.

Orientacija grafa

Orientacija grafa je odvisna od tipa podatkov. Držimo se naslednjih pravil.

 • Časovne podatke orientiramo horizontalno.

 • Kategorične podatke orientiramo vertikalno.

Tip grafa

Tip grafa izberemo glede na tip podatkov. Držimo se naslednjih pravil.

 • Časovne podatke prikazujemo na črtnem ali stolpčnem grafikonu.
 • Kategorične podatke prikazujemo na paličnem grafikonu.

Če je le mogoče, se izognemo tortnim grafikonom. Uporabimo jih le, če je število kategorij majhno (npr. 2 ali 3).

Scenariji

Običajno prikazujemo različne scenarije: Actual (AC), Forecast (FC), Plan (PL) in Past (PY). Za vsakega od scenarijev je določeno, v kakšni barvi ga prikažemo. Držimo se naslednjih pravil.

 • Actual prikažemo z črno barvo.
 • Past prikažemo z sivo barvo.
 • Forecast prikažemo s črno belim šrafiranim vzorcem.
 • Plan prikažemo z belo barvo oz. s praznim vzorcem.

https://www.sapanalytics.cloud/wp-content/uploads/2018/03/SAC_048.jpg

 • Za prikazovanje dveh scenarijev uporabimo zgolj stolpce.

AC and PL by month

AC and PY by month

AC and FC by month

 • Za prikazovanje tretjega scenarija uporabimo oznake namesto stolpcev. Oznake naj bo enake barve, kot bi bil stolpec.

AC, PL and PY by month

Variance

Variance so razlike med scenariji. Pogosto so ključen del vsakega poslovnega poročila.

 • ΔPY, razlika med AC v tem in prejšnjem letu PY
 • ΔPL, razlika med AC in planom PL
 • ΔFC, razlika med AC in napovedjo FC

Variance podamo v absolutnih enotah ali odstotkih. Držimo se naslednjih pravil.

 • Uporabimo enake barve za variance na vseh grafih, običajno zeleno za pozitivno in rdečo za negativno varianco.
 • Ob vsaki varianci zapišemo njeno vrednost.
 • Kadar nas zanimajo samo variance, jih prikažemo na »plus-minus« grafih.

 • Kadar nas zanimajo variance v primerjavi z dejanskimi vrednostmi, uporabimo grafe integriranih varianc.

Delež in celota

Kadar nas zanima pregled vseh delov znotraj celote (npr. koliko je bilo prodanih posameznih produktov znotraj posamezne regije), uporabimo podrobnejši pogled stolpčnih ali paličnih grafikonov.

 • Za prikaz razmerij med elementi uporabimo naložene stolpčne grafikone ali naložene palične grafikone. Velikosti delov tudi številsko označimo.

Naslovi, besedilo in oznake

Čeprav grafikoni sestavljajo največji del poslovnih poročil, imajo tudi besedila in oznake pomembno vlogo. Držimo se naslednjih pravil.

 • Strani, grafe in tabele opremimo z naslovi. Poimenujemo organizacijo ali oddelek, količino in časovno enoto.
 • Poročila imajo svoje sporočilo. Povzamemo jih na vrhu vsake strani poročila.
 • Označimo kategorije znotraj grafa z imeni. Izogibamo se besedilnim oznakam na oseh. Izogibamo se tudi mrežnim črtam.

Skale in primerjave

V poročilu običajno podamo veliko grafikonov. Pomembno je, da se znotraj poročila držimo enake skale. Le tako lahko primerjamo podatke med seboj.

 • Za enake enote uporabljamo enako skalo.
 • Ne režemo osi.
 • Po potrebi dodamo številčne oznake.

Indikatorji

Za poudarke znotraj grafov lahko uporabimo poenotene indikatorje, npr. oblaček z vrednostjo, trendne puščice, oznake razlik in podobno.

un-5-1

Zebra BI Charts

Zebra BI Charts je vizualizacija za pripravo grafov, ki so skladni z vsemi IBCS smernicami. Urejanje grafov lahko tako prepustimo vmesniku. Izbrati moramo le ustrezne količine ki jih želimo prikazovati (običajno AC, PL, PY in FC), Zebra pa nato sama sestavi grafe in jih ponudi v izbiro.

Zebro najdemo na Marketplace-u za vizualizacije v Power BI Desktop. Na voljo je v zastonjski ali plačljivi verziji, ki ponuja dodatne zmogljivosti. Več o Zebra BI na naslednji povezavi.

Kazalo