Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

June 2, 2020

Q&A v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

Q&A je eno najzmogljivejših orodij, ki jih ponuja Power BI. Omogoča nam, da našemu podatkovnemu modelu postavljamo vprašanja v preprostem Natural Query Language jeziku. Preprosto lahko brskamo po podatkih in jih hitro vizualiziramo. Narišemo lahko grafe za poljubne količine in časovna obdobja, jih spremenimo v vizualizacije in dodamo v poročilo.

Kje lahko uporabljamo Q&A

Q&A najdemo med vizualizacijami in ga dodamo na poročilo v Power BI Desktop. Še preden začnemo tipkati, nam orodje v izbiro ponudi nekatere pogoste poizvedbe.

Q&A je na voljo tudi v Dashboard-ih v Power BI Service, tudi če ga nismo posebej dodali v poročilo.

Prikaži podatke: show me

Q&A trenutno deluje v angleškem in španskem jeziku. Pri pisanju poizvedb se držimo osnovne sintakse. Podatke prikazujemo z uporabo show me, npr. show me sales.

Razvrsti podatke: by

Pogosto poslovne podatke spremljamo na mesečni ali letni ravni. V ta namen uporabimo by, npr. show me sales by month.

Filtriraj podatke: where

Podatke filtriramo z where, in, equal to, =, after, is more than, in, between, before, within. Za prikaz prodaje v mesecih leta 2019 uporabimo npr. show me sales by month where year = 2019.

Vizualiziraj: on map, on line chart, on column chart, on bar chart

Običajno številske podatke prikazujemo z grafikoni. Za grafikone uporabljamo ukaze kot so on map, on line chart, on column chart, on bar chart. Da prikažemo zgornjo poizvedbo na zemljevidu uporabimo show me sales by month where year = 2019 on map.

Za časovne podatke po relevantnih smernicah uporabimo line chart ali column chart.

Za kategorične podatke običajno uporabimo bar chart.

Agregiraj

Podatke agregiramo z: total, sum, amount, number, quantity, count, average, most, least, fewest, largest, smallest, highest, biggest, maximum, max, greatest, lowest, littlest, minimum, min.

Top n

Z uporabo top n prikažemo n zgornjih vrednosti. Za 10 najbolje prodajanih produktov uporabimo npr. top 10 product.

Oznake in sinonimi

Modro podčrtana so imena, ki jih Q&A najde v podatkovnem modelu, rdeče podčrtana pa so imena, ki jih ne najde. V spodnjem vprašanju vidimo, da imena mesec ni v podatkovnem modelu.

Količinam v podatkovnem modelu lahko dodamo sinonime. Dodane sinonime nato lahko uporabimo v Q&A. Sinonim dodamo tako, da izberemo pogled Model, ime polja v podatkovnem modelu in v polje Synonms vnesemo izbran sinonim, npr. mesec.

Ko zdaj uporabimo ime mesec v Q&A, ga pravilno prepozna in odgovori z ustreznim grafikonom.

Ustvarjanje vizualizacije iz Q&A

Pri grajenju poročila v Power BI lahko graf iz Q&A spremenimo v vizualizacijo z izbiro ikone poleg vnosne vrstice. Na ta način lahko hitro najdemo in vizualiziramo relevantne podatke.

Podobno lahko v že objavljenem poročilu z vprašanjem oblikujemo graf in ga pripnemo na Dashboard z izbiro Pin visual. S tem sicer ne spremenimo elementa v vizualizacijo, ampak ostane Q&A.

Kazalo