Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

August 28, 2020

Power Query: funkcije v jeziku M

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

Jezik M nam znotraj Power Query-a urejevalnika omogoča, da sestavimo naprednejše transformacije. Pogosto za ponavljajoče se korake v obdelavi podatkov uporabimo funkcije. Kako naredimo funkcijo znotraj Power Query smo si že ogledali v člankih Power Query Objekti in Dinamično odstranjevanje vrstic v Power Query za vse datoteke v mapi. V tem članku si bomo ogledali, kako naredimo funkcijo, ki uredi tabelo v želeno obliko.

Ustvarjanje poizvedbe

Pogosto se zgodi, imamo podatke shranjene v več podobnih datotekah. V takem primeru je priročno, da uredimo eno datoteko, shranimo korake v funkcijo, in jo uporabimo za oblikovanje vseh ostalih datotek.

V našem primeru bomo naredili poizvedbo, ki uredi tabelo spletnih oglasov rabljenih vozil. Sledimo naslednjim korakom.

1. Uvozimo podatke v Power BI z Get data.

2. V predogledu datoteke izberemo Transform Data.

3. Odpre se predogled datoteke v Power Query.

4. Tabelo uredimo. V našem primeru smo odstranili nepotrebne stolpce z Remove Columns in spremenili vrstni red.

Poizvedba je zdaj pripravljena, da iz nje naredimo funkcijo.

Ustvarjanje funkcije

Iz poizvedbe ustvarimo funkcijo, ki jo bomo lahko uporabili za urejanje vseh podobnih datotek. Sledimo spodnjim korakom.

1. Izberemo poizvedbo, ki jo želimo spremeniti v funkcijo. V našem primeru je to poizvedba z imenom fn.

2. Odpremo Advanced Editor.

3. Na začetek poizvedbe dodamo (SourceFileName)=>. Ime datoteke povsod znotraj poizvedbe zamenjamo z SourceFileName, ki je zdaj vhodni argument funkcije.

4. Potrdimo z Done.

5. Iz poizvedbe smo naredili funkcijo. Poleg imena poizvedbe se prikaže ikona, ki nakazuje, da gre za funkcijo. Poševen zapis imena nakazuje, da se poizvedba ne naloži v podatkovni model.

Klicanje funkcije

Funkcijo zdaj lahko uporabimo za urejanje podobnih datotek. V vnosno okno funkcije vnesemo polno pot datoteke potrdimo z OK. Funkcija izvede vse korake in vrne urejeno tabelo.

 

Kazalo