Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

May 15, 2020

Priprava okolja v Power BI Desktop

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020).

Power BI je sestavljen iz Power BI Desktop in PowerBI.com. Power BI Desktop je orodje, v katerem se začne vsak Power BI projekt. Priprava dobrega delovnega okolja je ključna za delo, zato si bomo v tem članku ogledali vse pomembnejše nastavitve Power BI Desktop.

Nastavitve urejamo v File > Options and settings > Options. Tu se nam odpre okno s pregledom vseh nastavitev. Nastavitve so razvrščene v dve skupini: Global in Current file. Nekatere globalne nastavitve se ponovno pojavijo tudi v skupini Current file, saj jih lahko nastavljamo tudi za vsako posamezno datoteko. Ogledali si bomo obe skupini nastavitev.

 

Nastavitve Power BI so razvrščene v skupini Global in Current file.

Data Load (Global)

Auto date/time for new files

To nastavitev izklopimo. Če ostane vklopljena, bo Power BI za vsako datumsko ali časovno polje v vsaki tabeli ustvaril svojo datumsko tabelo (koledar). Za tabelo, ki ima več datumov, npr. datum izvedbe, datum valute in datum plačila, bo Power BI ustvaril 3 različne skrite datumske tabele, ki bodo upočasnjevale delo in uporabniško izkušnjo.

Data Load (Current file)

Auto date/time

Tudi na tem mestu nastavitev izklopimo, da nam ne generira nepotrebnih koledarskih tabel, ki upočasnjujejo uporabniško izkušnjo.

Autodetect new relationships after data is loaded

Izklopimo, saj so samodejno generirane povezave pogosto zgrešene. Za gradnjo dobrega in efektivnega modela želimo imeti poln nadzor nad povezavami.

Power Query Editor

Display the formula bar

Nastavitev vklopimo, da lahko vidimo, vnašamo ali urejamo formule. Vsaka transformacija podatkov, ki jo naredimo v Power Query Editorju, se namreč zapiše kot korak v poizvedbi v okno Applied Steps. Koraki so zapisani v jeziku M, ki ga lahko vidimo in urejamo v vrstici s formulo. Urejamo jih lahko tudi v Advanced Editorju, ki ga odpremo na View > Advanced Editor.

Enable M Intellisense

Nastavitev vklopimo, da imamo pri tipkanju formul pomoč v obliki predlogov. Imena funkcij in tabel ali stolpcev bo orodje prepoznalo in jih v obliki spustnega seznama ponudilo v izbiro.

Privacy

Nastavitev vedno spremenimo na Always ignore Privacy Level Settings. Privzeta nastavitev je sicer Combine data according to file’s Privacy Level Settings, vendar nam to lahko povzroči težavo pri poizvedbah, saj bi se lahko zgodilo, da se poizvedbe iz datotek z različnimi nastavitvami zasebnosti med seboj ne bi videle in jih zato ne bi mogli združevati.

❝ Microsoft sicer priporoča uporabo privzete nastavitve Combine data according to file’s Privacy Level Settings, a nam to v praksi lahko hitro povzroči nevšečnosti.

Regional Settings

Model language

Tu lahko nastavimo jezik oz. regijo, ki ga Power BI uporablja pri branju in prepoznavanju podatkov. Izbrani jezik pomembno vpliva na branje datumov in decimalnih števil. Če torej delamo s podatki, ki uporabjajo evropski zapis datuma, poskrbimo, da še pred začetkom dela izberemo pravi jezik oz. pravo regijo.

Updates

Power BI ima dve različici, ki se razlikujeta v načinu posodabljanja. Power BI aplikacija, ki jo najdemo na domači spletni strani orodja, se nadgrajuje samodejno. Samodejnih posodobitev v tej različici ne moremo izklopiti, izberemo lahko zgolj, da nas o posodobitvah ne obvešča. Posodobitve so običajno mesečne, občasno pa kakšni od posodobitev sledi tudi popravek.

Nove posodobitve pogosto niso dovolj dodelane in lahko povzročijo težave v delovanju že aktivnih Power BI projektov različnih organizacij. Zato samodejnih posodobitev običajno ne želimo. Izognemo se jim z namestitvijo druge različice Power BI: na domači strani Power BI ne izberemo aplikacije, ampak poiščemo namestitveno datoteko. Najhitreje jo prepoznamo po končnici .exe. V tej verziji orodja sami odločimo kdaj ga želimo posodobiti, kar nam prinaša večjo kontrolo nad produktom.

Preview features

Tu najdemo zadnje dodane funkcionalnosti, ki jih je Power BI dobil s posodobitvami. Običajno želimo izkoristiti vse funkcionalnosti, razen če so regijsko specifične. Dobra praksa je, da na tem mestu odkljukamo vse opcije. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od verzije Power BI desktop aplikacije.

 

Nastavitev Preview features: odkljukamo vse funkcionalnosti, razen regijsko specifičnih. V kasnejših verzijah bo seznam novih funkcionalnosti drugačen kot je bil ob nastanku tega članka (januar 2020, verzija 2.76.5678.782).

Auto recovery (Global)

Ohranimo privzeto nastavitev samodejnega shranjevanja, ki nam ob tehničnih težavah kot je npr. izpad energije ohrani zadnjo aktualno verzijo datoteke. Privzeti časovni interval shranjevanja je 10 minut, lahko ga tudi spremenimo na želeno vrednost.

Auto recovery (Current file)

Disable auto recovery for this file

Vklopimo kadar delamo z velikimi datotekami, da ne upočasnjujemo delovanja.

Report settings (Current file)

Export data

Power BI dovoljuje uporabnikom, da iz poročil zajamejo podatke in jih shranijo v datoteko. Podatke iz grafikona npr. lahko izvozimo v tabelo in jo shranimo lokalno. Zato v primeru, ko delamo z občutljivimi podatki, na tem mestu uporabnikom onemogočimo izvoz podatkov.

Shranimo nastavitve v predlogo

Dobra praksa je, da ustvarimo predlogo in jo uporabimo za vsak nov projekt. Na ta način shranimo vse želene nastavitve in se izognemo zamudni pripravi orodja. Poskrbimo tudi, da deluje optimalno ter brez nepotrebnih funkcionalnosti, ki bi upočasnjevale delovanje ali uporabniško izkušnjo.

Kazalo