Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

May 18, 2020

Mesečni in YTD filter v eni meri

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020).

Poslovne podatke kot so prihodki, plan in napoved, običajno spremljamo na mesečni ali YTD ravni. YTD ali Year to Date je funkcija, ki podatke agregira od začetka leta do trenutnega meseca (oz. od izbranega končnega meseca eno leto nazaj, kar je uporabno v primeru ko nas zanimajo fiskalna leta). Običajno nas zanimata oba pogleda, zato si bomo ogledali, kako ustvarimo razčlenjevalnik oz. slicer, s katerim enostavno preklapljamo med obema načinoma.

Vnesemo tabelo z Enter Data

Začnemo tako, da na pogledu podatkov Data ustvarimo tabelo z izbiro Table Tools > New Table. Tabelo izpolnimo kot je prikazano na spodnji sliki in jo poimenujemo Calculation.

Tabele ne povezujemo z drugimi tabelami v podatkovnem modelu, potrebujemo jo izključno za delovanje razčlenjevalnika.

Vstavimo razčlenjevalnik

Pogled preklopimo na Report in vstavimo razčlenjevalnik. Na desni odkljukamo polje Calculation in pod možnostmi slicerja izberemo pogled List. Obliko slicerja spremenimo, v nastavitvah Format nastavimo orientacijo na Horizontal in velikost povečamo oz. spremenimo, dokler ne dobimo pogleda na spodnji sliki.

Switch funkcija

V mero, ki jo želimo prikazovati, vstavimo funkcijo SWITCH(). V našem primeru želimo prikazovati prihodke oz. Actual. Formulo za mero Actual popravimo tako, da jo začnemo s funkcijo SWITCH(), ki ji podamo možne scenarije:

  • V primeru, da smo v razčlenjevalniku izbrali Monthly, bo Calculation[ID] 1 in vsota zgolj vsota za trenutno izbrani mesec.
  • V primeru, da smo v razčlenjevalniku izbrali YTD, bo Calculation[ID] 2. Tokrat želimo vsoto prihodkov od začetka leta do aktualnega meseca, kar dobimo s funkcijo CALCULATE() in DATESYTD().

Celotna formula za mero Actual oz. AC je:

AC = CALCULATE(

switch(

min(‘Calculation'[ID]);

1;sum(Sales[Value]);

2; CALCULATE(sum(Sales[Value]);DATESYTD(‘Calendar'[Date]))

)

;Sales[Scenario]=”AC”

)

Vstavimo še graf za mero AC in mesec Month. Z uporabo razčlenjevalnika lahko zdaj graf opazujemo tako v mesečnem kot YTD načinu.

Kazalo