Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

November 20, 2020

DAX funkcija VALUES, HASONEVALUE

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

Funkcija VALUES()

Funkcija VALUES() vrne stolpec unikatnih vrednosti. Funkcija upošteva začetni filterni kontekst, ki prihaja iz vizualizaij ali razčlenjevalnikov. Več o filternem konktestu lahko preberemo v članku Filterni kontekst v Power BI.

Sintaksa

VALUES(TableOrColumnName)

Parameter Opis
TableOrColumnName Stolpec iz katerega želimo dobiti unikatne vrednosti ali tabela, iz katere želimo dobiti unikatne vrstice

Primer: unikatne vrednosti znotraj stolpca

Želimo unikatne vrednosti iz tabele Sales in stolpca Locaton Name.

Ustvarimo novo tabelo z Modelling > New Table in vnesemo spodnjo formulo.

VALUES_Example = VALUES(Sales[Location Name])

Primer: filterni kontekst in VALUES()

Funkcija VALUES() upošteva začetni filterni kontekst, ki prihaja iz vizualizacij ali razčlenjevalnikov. Oglejmo si naslednji primer. Imamo tabelo prodaje Sales s stolpcema Platform in Publisher. Ustvarimo vizualizacijo Matrika in v vrstice postavimo platformo Platform. Nato ustvarimo naslednjo mero.

VALUES_Example = COUNTROWS(VALUES(Sales[Publisher]))

Funkcija upošteva začetni filterni kontekst, ki pride iz vizualizacije Matrika. Za vsako vrstico se tabela Sales filtrira na ustrezno platformo Plattform, nato se prešteje število unikatnih vrednosti v stolpcu Publisher.

Funkcija HASONEVALUE()

Vrne TRUE, če je po filternem konteksu ostala v stolpcu le ena vrednost. Sicer vrne FALSE.

Sintaksa

HASONEVALUE(ColumnName)

Parameter Opis
ColumnName Stolpec, za katerega preverjamo, ali ima le eno vrednost

Primer

Imamo tabelo Platform_measures.

Preveriti želimo, ali se vsaka od platform v tabeli pojavi samo enkrat. Ustvarimo novo mero.

HASONEVALUE_Example = HASONEVALUE(Locations_measures[Platform])

V poročilu naredimo novo vizualizacijo Matrika in v za vrstice izberemo Platform. Vizualizacija znotraj vsake vrstice filtrira tabelo Platform_measures. Za prvo vrstico nam tako v tabeli Platform_measures ostane samo zadnja vrstica tabele. Vrednost se torej res pojavi samo enkrat.

Funkcija SELECTEDVALUE()

Vrne vrednost, če je po filternem konteksu ostala v stolpcu le ena vrednost. Sicer vrne BLANK().

Sintaksa

SELECTEDVALUE(ColumnName, [AlternativeResult])

Parameter Opis
ColumnName Stolpec, za katerega preverjamo, ali ima le eno vrednost
AlternativeResult Vrednost, ki jo vrne v primeru, da po filternem konteksu ni ostala le ena vrednost. Privzeta vrednost za ta parameter je BLANK(). (opcijsko)

Primer

Imamo tabelo Platform_measures.

Preveriti želimo, ali se vsaka od platform v tabeli pojavi samo enkrat in v tem primeru izpisati njeno vrednost. Ustvarimo novo mero.

SELECTEDVALUE_Example = SELECTEDVALUE(Platform_measures[Platform])

Tabela Platform_measures se začetnem filternem kontekstu iz vizualizacije Matrika spet filtrira za vsako vrstico. Za vsako platformo v tabeli ostane samo ena vrstica. Izpiše se njena vrednost.

Kazalo