Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

October 30, 2020

DAX funkcija FILTER

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

FILTER() je funkcija, ki nam omogoča filtriranje tabele. Na prvi pogled deluje podobno kot funkcija CALCULATE(): filtrira tabelo in vrne tabelo vrstic, ki filtru ustrezajo. Razlikujeta se v tem, da FILTER() vrne filtrirano tabelo, CALCULATE() pa vrednost izraza za filtrirano tabelo. Funkcija CALCULATE() je tudi omejena na uporabo enostavnih filtrov, npr. primerjanje vrednosti stolpca z želeno vrednostjo. Pogosto funkcijo FILTER() uporabimo znotraj funkcije CALCULATE() in na ta način ustvarimo napredne filtre.

Več o funkciji CALCULATE() lahko preberemo v članku DAX funkcija CALCULATE.

Sintaksa

FILTER (Table, Filter)

Parameter Opis
Table Tabela, ki jo želimo filtrirati
Filter Filter

Primer: filtriranje tabele

Imamo tabelo Supplies z evidenco trenutne zaloge pisarniškega materiala.

Tabelo želimo filtrirati tako, da bomo izbrali vse vrstice, razen sponk oz. Paper clips. Sledimo naslednjim korakom.

1. Pazimo, da ne ustvarjamo nove mere, ki so namenjene kalkulaciji ene vrednosti, ampak ustvarimo kalkulirano tabelo z izbiro New table.

2. V vnosno vrstico vnesemo formulo.

FILTER_Example = FILTER(Supplies, Supplies[Name] <> “Paper clips”)

3. Dobimo filtrirano tabelo.

Primer: štetje vrstic z FILTER() ali CALCULATE()

Vrstice lahko preštejemo na več načinov. Tokrat bomo uporabili funkciji FILTER() in CALCULATE(). Imejmo spet tabelo pisarniškega materiala Supplies. Zanima nas, koliko je artiklov oz. vrstic, ki niso Paper clips. Ustvarimo meri z naslednjima formulama.

FILTER_Example = COUNTROWS(FILTER(Supplies, Supplies[Name] <> “Paper clips”))

CALCULATE_Example = CALCULATE(COUNTROWS(Supplies), Supplies[Name] <> “Paper clips”)

V obeh primerih se formula izvede po naslednjih korakih.

1. Fitrira se tabela Supplies, tako da ostanejo zgolj vrstice, ki v stopcu Name nimajo imena Paper Clips.

2. Prešteje se število vrstic v filtrirani tabeli.

Obe meri prikažemo v vizualizaciji Tabela. Vidimo, da vrneta enak rezultat.

Kazalo