Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

October 2, 2020

DAX funkcije

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019).

Ogledali si bomo najbolj pogoste funkcije, ki jih srečamo pri delu v jeziku DAX. Vse funkcije v tem članku (razen funkcije DIVIDE()) so agregatorske funkcije. To pomeni, da za vhodni podatek vzamejo stolpec (ali tabelo) in agregirajo vrednosti v en končni rezultat.

SUM()

Vrne vsoto vseh vrednosti v stolpcu.

Sintaksa

SUM([Column])

Parameter Opis
Column Stolpec, za katerega računamo vsoto.

Primer

SUM_Example = SUM(Sales[Amount])

Zgornji primer izračuna vsoto stolpca Amount v tabeli Sales.

AVERAGE()

Vrne povprečje vseh vrednosti v stolpcu.

Sintaksa

AVERAGE([Column])

Parameter Opis
Column Stolpec, za katerega računamo povprečje.

Primer

AVERAGE_Example = AVERAGE(Sales[Amount])

Zgornji primer izračuna povprečje stolpca Amount v tabeli Sales.

MIN()

Vrne najmanjšo vrednost v stolpcu.

Sintaksa

MIN([Column])

Parameter Opis
Column Stolpec, v katerem iščemo najmanjšo vrednost.

Primer

MIN_Example = MIN(Sales[Amount])

Zgornji primer vrne najmanjšo vrednost v stolpcu Amount v tabeli Sales.

MAX()

Vrne največjo vrednost v stolpcu.

Sintaksa

MAX([Column])

Parameter Opis
Column Stolpec, v katerem iščemo največjo vrednost.

Primer

MAX_Example = MAX(Sales[Amount])

Zgornji primer vrne največjo vrednost v stolpcu Amount v tabeli Sales.

COUNT()

Vrne število nepraznih vrstic v stolpcu.

Sintaksa

COUNT([Column])

Parameter Opis
Column Stolpec, za katerega računamo število nepraznih vrstic.

Primer

COUNT_Example = COUNT(Sales[Amount])

Zgornji primer izračuna število nepraznih vrednosti v stolpcu Amount v tabeli Sales.

COUNTBLANK()

Vrne število praznih vrstic v stolpcu.

Sintaksa

COUNTBLANK([Column])

Parameter Opis
Column Stolpec, za katerega računamo število praznih vrstic.

Primer

COUNTBLANK_Example = COUNTBLANK(Sales[Amount])

Zgornji primer izračuna število praznih vrednosti v stolpcu Amount v tabeli Sales.

COUNTROWS()

Vrne število vrstic v tabelo.

Sintaksa

COUNTROWS(Table)

Parameter Opis
Table Tabela, za katerega računamo število vrstic.

Primer

COUNTROWS_Example = COUNTROWS(‘Sales’)

Zgornji primer izračuna število vrstic v tabeli Sales.

DIVIDE()

Deli in vrne rezultat. V primeru deljenja z 0 vrne BLANK.

Sintaksa

DIVIDE(Numerator, Denominator, [Aternative result])

Parameter Opis
Numerator Deljenec
Denominator Delitelj
Alternative result Alternativni rezultat v primeru, da pride do napake ali deljenja z ničlo. Če alternativni rezultat ni podan, se uporabi BLANK. (opcijsko)

Primer

DIVIDE_Example = DIVIDE(10, 2)

Zgornji primer deli vrednost 10 z vrednostjo 2 in vrne 5.

 

Kazalo