Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

November 20, 2020

DAX funkcija VALUES, HASONEVALUE

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija VALUES() Funkcija VALUES() vrne stolpec unikatnih vrednosti. Funkcija upošteva začetni filterni kontekst, ki prihaja iz vizualizaij ali razčlenjevalnikov. Več o filternem konktestu lahko preberemo v članku Filterni kontekst

November 13, 2020

DAX funkcija SWITCH

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija SWITCH() prebere vrednost izraza, ga primerja, in vrne rezultat iz vnaprej podanega seznama vrednosti. Je ključna funkcija za uporabo nepovezane tabele. Sintaksa SWITCH(Expression, Value1, Result1 [, Value 2,

November 6, 2020

DAX funkcija IF

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija IF() preveri pravilnost izraza. Če je izraz pravilen ga ovrednoti z TRUE in vrne vnaprej določeno vrednost. Če izraz ni pravilen, ga ovrednoti z FALSE, in vrne drugo

October 30, 2020

DAX funkcija FILTER

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). FILTER() je funkcija, ki nam omogoča filtriranje tabele. Na prvi pogled deluje podobno kot funkcija CALCULATE(): filtrira tabelo in vrne tabelo vrstic, ki filtru ustrezajo. Razlikujeta se v tem,

October 23, 2020

DAX funkcija CALCULATE

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija CALCULATE() je najpomembnejša funkcija v jeziku DAX. Je skoraj edina funkcija, ki lahko spremeni filterni kontekst, ki pride iz vizualizacij. Več o filternem kontekstu si lahko preberemo v

October 9, 2020

X-funkcije v jeziku DAX

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). X-funkcije v jeziku DAX so iteratorske funkcije. To pomeni, da imajo lastnost zavedanja se vrstic. Npr. funkcija SUMX() izračuna vsoto izraza za vsako vrstico posebej. Več o vrstičnem kontekstu

October 2, 2020

DAX funkcije

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Ogledali si bomo najbolj pogoste funkcije, ki jih srečamo pri delu v jeziku DAX. Vse funkcije v tem članku (razen funkcije DIVIDE()) so agregatorske funkcije. To pomeni, da za

September 25, 2020

Prehod konteksta v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Filterni kontekst, vrstični kontekst in prehod iz vrstičnega v filterni kontekst so najtežje teme pri učenju jezika DAX. Filterni in vrstični kontekst smo si že ogledali v člankih Filterni

September 18, 2020

Vrstični kontekst v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Vrstični kontekst je lastnost kalkuliranih stolpcev in nekaterih funkcij, da se znotraj kalkulacije zavedajo vrstic. Vrstični kontekst pomeni, da funkcija znotraj iteracije potuje skozi vsako vrstico posebej. Za vsako

September 11, 2020

Filterni kontekst v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Razumevanje delovanja filtrov je ključno pri delu v Power BI. Filterni kontekst in propagiranje filtrov sta pomembna koncepta, ki ju moramo osvojiti, če želimo zares razumeti DAX. Začetni filterni

June 2, 2020

International Business Communication Standards

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). International Business Communication Standards ali IBCS je dodelan nabor pravil, ki se uporabljajo pri podajanju informacij v poslovnem svetu. Ogledali si bomo, kako pravilno oblikujemo grafikone. Orientacija grafa Orientacija

June 2, 2020

Row-level security v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Pri delu s podatki pogosto želimo nadzor nad pravicami uporabnikov. Običajno ne želimo, da imajo uporabniki dostop do celotnih tabel v bazi, ampak le do določenih vrstic. Row-level security

June 2, 2020

Q&A v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Q&A je eno najzmogljivejših orodij, ki jih ponuja Power BI. Omogoča nam, da našemu podatkovnemu modelu postavljamo vprašanja v preprostem Natural Query Language jeziku. Preprosto lahko brskamo po podatkih

June 2, 2020

Časovne funkcije v jeziku DAX

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Časovne funkcije v jeziku DAX omogočajo, da podatke filtriramo na poljuben datum, obdobje med dvema datumoma, Year-to-date in podobno. Pogoj za delovanje časovnih funkcij je, da imamo koledarsko tabelo.

May 18, 2020

Mesečni in YTD filter v eni meri

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Poslovne podatke kot so prihodki, plan in napoved, običajno spremljamo na mesečni ali YTD ravni. YTD ali Year to Date je funkcija, ki podatke agregira od začetka leta do

May 18, 2020

5 pravil za dober podatkovni model

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Podatkovni model je srce vsakega Power BI projekta. Ključno je, da je podatkovni model sestavljen optimalno, zato si bomo v tem članku ogledali 5 pravil dobre prakse.   Označimo

May 18, 2020

Dinamični koledar v Power BI z DAX funkcijo CALENDARAUTO()

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Koledar je najpomembnejša tabela v podatkovnem modelu Power BI. Ogledali smo si že, kako izgleda Koledar v Power BI in Dinamični koledar v Power Queryu z M funkcijo. Danes

May 18, 2020

Dinamični koledar v Power Query z M funkcijo

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Koledar je najpomembnejša tabela v podatkovnem modelu Power BI. Ogledali smo si že Koledar v Power BI in Dinamični koledar v Power Query. Korake, po katerih smo postopali v

May 15, 2020

Koledar v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Koledarska tabela je najpomembnejši del Power BI modela. Običajno namreč vsaka podatkovna tabela vsebuje datume, kar pomeni da jo lahko s koledarsko tabelo povežemo in jo prek datumskih polj

May 15, 2020

Priprava okolja v Power BI Desktop

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Power BI je sestavljen iz Power BI Desktop in PowerBI.com. Power BI Desktop je orodje, v katerem se začne vsak Power BI projekt. Priprava dobrega delovnega okolja je ključna

May 15, 2020

Power BI – 5 prednosti

Avtor: Branka Trifunović

Pridružite se nam na tečaju Excel-a, 13.9.2021! Podatki so jedro sodobnega podjetja in Excel je bil dolgo prva izbira za vse potrebe poročanja. A ob vse večjih količinah podatkov, ki jih zbiramo danes, Excel ni več vedno najboljša izbira. Power

Vsebina za iskani kriterij ne obstaja.