Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

July 23, 2021

Premik stolpca za eno vrstico navzgor v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

Za Power BI verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Premik stolpca navzgor ali navzdol je funkcionalnost, ki je Power Query še nima, lahko pa jo preprosto izvedemo sami. Sledimo korakom spodaj. V našem primeru imamo podatke na sliki spodaj. Stolpec AC želimo

July 14, 2021

Zakaj uporabljamo eksplicitne mere namesto implicitnih v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

Za Power BI 2.76.5678.782 (December 2019). Pri učenju Power Bi hitro naletimo na koncept mer. Čeprav se morda zdijo na prvi pogled težka tema, gre v resnici za preprost in zelo uporaben koncept. Poznavanje mer je nujno za napredno upoorabo

June 21, 2021

Excel formule za praznike

Avtor: Branka Trifunović

Pridružite se nam na tečaju Excel-a, 13.9.2021! Problem, s katerim se pogosto srečamo pri delu z datumskimi podatki, so prazniki. Ti so različni v različnih državah in pogosto niso fiksni. V tem članku navajamo formule, ki prepoznajo datum kot praznik,

May 31, 2021

Power BI: štetje vrstic v tabeli

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Pri delu v Power BI pogosto ustvarimo tabelo po meri iz poljubnih polj in mer. Če nismo pazljivi, lahko hitro ustvarimo nepotrebno velike tabele. Power BI žal nima funkcionalnosti,

May 24, 2021

ggplot2 graf s tabelo vrednosti

Avtor: Branka Trifunović

Pri prikazovanju podatkov z grafi je običajno dobrodošel tudi zapis vrednosti na samem grafu ali v obliki tabele. R knjižnjica ggplot2 nam omogoča risanje poljubnih vizualizacij. Vsak graf tako lahko opremimo z istoležno tabelo vrednosti. V spodnjem primeru smo uporabili

May 17, 2021

Zadnji štirje kvartali v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Pri poslovnih poročilih nas pogosto zanimajo rezultati v zadnjem kvartalu, zadnjih dveh kvartalih in podobno. V ta namen lahko ustvarimo razčlenjevalnik, ki nam v izbiro ponudbo zadnje kvartale. Oglejmo

May 10, 2021

Power BI: več R grafov znotraj ene vizualizacije

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Vsaka R vizualizacija v Power BI nam prikaže le en graf. Če želimo znotraj ene vizualizacije prikazati več grafov, uporabimo namenske funkcije. Oglejmo si dva načina. Uporaba funkcija grid.arrange()

February 19, 2021

Več poizvedb znotraj R skripte

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Ko v poizvedbi odpremo R urejevalnik, je tabela oz. dataframe podatkov v poizvedbi shranjen pod imenom dataset. Ime dataset se nanaša le na poizvedbo, ki jo trenutno urejamo. Če

February 12, 2021

Zaganjanje zunanjih R skript v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Pisanje R skript v Power BI je lahko hitro oteženo, saj nam vmesnik ne ponuja izpisa ali vpogleda v vrednost spremenljivk. Enega od načinov, da si delo olajšamo, smo

February 1, 2021

Excel koledar 2010-2030 s prazniki

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Excel 2016 verzije 16.0.4966.1000. Problem, s katerim se pogosto srečamo pri sestavljanju koledarske tabele, so prazniki. Ti so različni v različnih državah in pogosto niso fiksni. V tem članku si bomo ogledali, kako v Excel-u sestavimo

January 29, 2021

R v Power BI – Debugiranje

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Ko rešujemo napake v programu, vedno sledimo stanjem spremenljivk. Urejevalnik R znotraj Power BI žal ne omogoča prikaza ali izpisa vrednosti spremenljivk, kar nam lahko močno oteži delo. Pomagamo

January 13, 2021

R v Power BI – datumski podatki

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Pri delu z datumskimi podatki moramo biti previdni, saj datumskega tipa R ne prepozna. Oglejmo si naslednji primer. Imamo tabelo s stolpcema Date in Price. Stolpec Date je tipa

September 4, 2020

Implicitne in eksplicitne mere v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Mere Mera je bolj ali manj enostavna formula, ki Power BI pove, kakšen izračun naj naredi s podatki. Najbolj običajne so različne agregacije, npr. vsota, štetje, odstotek in podobno.

August 21, 2020

Drill Down v Power Query

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Drill Down v Power Query nam omogoča, da iz polja v tabeli izberemo vrednost. Vrednost lahko shranimo kot nov objekt oziroma poizvedbo in jo uporabimo v nadaljnji obdelavi podatkov.

June 2, 2020

International Business Communication Standards

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). International Business Communication Standards ali IBCS je dodelan nabor pravil, ki se uporabljajo pri podajanju informacij v poslovnem svetu. Ogledali si bomo, kako pravilno oblikujemo grafikone. Orientacija grafa Orientacija

June 2, 2020

Q&A v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Q&A je eno najzmogljivejših orodij, ki jih ponuja Power BI. Omogoča nam, da našemu podatkovnemu modelu postavljamo vprašanja v preprostem Natural Query Language jeziku. Preprosto lahko brskamo po podatkih

May 15, 2020

Koledar v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Koledarska tabela je najpomembnejši del Power BI modela. Običajno namreč vsaka podatkovna tabela vsebuje datume, kar pomeni da jo lahko s koledarsko tabelo povežemo in jo prek datumskih polj

May 15, 2020

Priprava okolja v Power BI Desktop

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Power BI je sestavljen iz Power BI Desktop in PowerBI.com. Power BI Desktop je orodje, v katerem se začne vsak Power BI projekt. Priprava dobrega delovnega okolja je ključna

May 15, 2020

Power BI – 5 prednosti

Avtor: Branka Trifunović

Pridružite se nam na tečaju Excel-a, 13.9.2021! Podatki so jedro sodobnega podjetja in Excel je bil dolgo prva izbira za vse potrebe poročanja. A ob vse večjih količinah podatkov, ki jih zbiramo danes, Excel ni več vedno najboljša izbira. Power

Vsebina za iskani kriterij ne obstaja.