Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

November 20, 2020

DAX funkcija VALUES, HASONEVALUE

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija VALUES() Funkcija VALUES() vrne stolpec unikatnih vrednosti. Funkcija upošteva začetni filterni kontekst, ki prihaja iz vizualizaij ali razčlenjevalnikov. Več o filternem konktestu lahko preberemo v članku Filterni kontekst

November 13, 2020

DAX funkcija SWITCH

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija SWITCH() prebere vrednost izraza, ga primerja, in vrne rezultat iz vnaprej podanega seznama vrednosti. Je ključna funkcija za uporabo nepovezane tabele. Sintaksa SWITCH(Expression, Value1, Result1 [, Value 2,

November 6, 2020

DAX funkcija IF

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija IF() preveri pravilnost izraza. Če je izraz pravilen ga ovrednoti z TRUE in vrne vnaprej določeno vrednost. Če izraz ni pravilen, ga ovrednoti z FALSE, in vrne drugo

October 30, 2020

DAX funkcija FILTER

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). FILTER() je funkcija, ki nam omogoča filtriranje tabele. Na prvi pogled deluje podobno kot funkcija CALCULATE(): filtrira tabelo in vrne tabelo vrstic, ki filtru ustrezajo. Razlikujeta se v tem,

October 23, 2020

DAX funkcija CALCULATE

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Funkcija CALCULATE() je najpomembnejša funkcija v jeziku DAX. Je skoraj edina funkcija, ki lahko spremeni filterni kontekst, ki pride iz vizualizacij. Več o filternem kontekstu si lahko preberemo v

October 9, 2020

X-funkcije v jeziku DAX

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). X-funkcije v jeziku DAX so iteratorske funkcije. To pomeni, da imajo lastnost zavedanja se vrstic. Npr. funkcija SUMX() izračuna vsoto izraza za vsako vrstico posebej. Več o vrstičnem kontekstu

October 2, 2020

DAX funkcije

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Ogledali si bomo najbolj pogoste funkcije, ki jih srečamo pri delu v jeziku DAX. Vse funkcije v tem članku (razen funkcije DIVIDE()) so agregatorske funkcije. To pomeni, da za

June 2, 2020

Časovne funkcije v jeziku DAX

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Časovne funkcije v jeziku DAX omogočajo, da podatke filtriramo na poljuben datum, obdobje med dvema datumoma, Year-to-date in podobno. Pogoj za delovanje časovnih funkcij je, da imamo koledarsko tabelo.

May 18, 2020

Dinamični koledar v Power BI z DAX funkcijo CALENDARAUTO()

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Koledar je najpomembnejša tabela v podatkovnem modelu Power BI. Ogledali smo si že, kako izgleda Koledar v Power BI in Dinamični koledar v Power Queryu z M funkcijo. Danes

Vsebina za iskani kriterij ne obstaja.