Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

March 1, 2020

Projektna izdelava poročil

Avtor:

Avtomatizirana poročila povsem po vaši meri. Podatkov iz datotek, baz in spletnih storitev ni več treba spremljati ločeno, ampak jih povežemo na enem mestu. Poročila so interaktivna in se osvežujejo v realnem času, tako da vedno kažejo trenutno stanje poslovanja.

 

Poročanje nove generacije: Power BI

Power BI je rešitev, ki prinaša revolucijo v poročanju. Omogoča avtomatizacijo obdelave podatkov in spremljanje poslovanja v realnem času. Poslovni analitiki prihranijo čas zbiranja in čiščenja podatkov, zdaj se lahko osredotočijo na sledenje trendom in iskanje pomembnih izsledkov. Oglejmo si nekatere ključne prednosti.

 

Interaktivna poročila

Power BI poročila so interaktivna. V vizualizacije lahko vrtamo za drobnejšimi podrobnostmi ali jih združujemo v večje agregate. Ogledamo si lahko podatke za poljubna časovna obdobja, produkte in mesta. Postavljamo lahko vprašanja in rišemo grafe z uporabo preprostih besedilnih ukazov.

 

 

 

Podatki kadarkoli, kjerkoli, na vseh napravah

Poročila se osvežujejo v realnem času in vedno kažejo trenutno sliko poslovanja. Dostopna so z vseh naprav in brskalnikov. Dostopna so lahko vsem članom organizacije ali zgolj izbranim sodelavcem. Uporabniki si lahko iz posameznih elementov poročila sestavijo svoje Dashboarde.

 

Povezava na poljuben vir podatkov ali storitev

Power BI se lahko poveže na več kot 60 različnih virov podatkov, od podatkovnih baz, datotek, do najrazličnejših oblačnih storitev. Podatkov tako ne spremljamo na več različnih mestih hkrati ampak jih uvozimo v Power BI in obdelamo na enem mestu.

 

Prvi med najboljšimi

Podatki v Power BI resnično služijo svojemu namenu: boljše in hitrejše odločanje. Power BI je prva izbira med poslovnimi rešitvami, ki vodijo v podatkovno kulturo, kar potrjuje tudi Gartnerjev Magični kvadrant za Analitiko in platforme poslovnih rešitev.

 

IBCS standard

IBCS ali International Business Communication Standards je standard, ki narekuje enotno obliko in barve vseh elementov poročila kot so grafikoni, tabele, sheme in oznake. Več o IBCS standardu v članku International Business Communication Standards. V svojih poročilih uporabljamo vizualizacije Zebra BI, ki so narejene po IBCS standardih.

 

Brez in z IBCS standardom.

 

 

Napovedovanje in strojno učenje

Uporaba naprednih algoritmov za napovedovanje in hitrejše obvladovanje velikih količin podatkov bosta v prihodnosti ključna. Power BI je močno podprt z orodji umetne inteligence v vsaki fazi grajenja Power BI rešitve.

 

Deskriptivna analitika je analiza preteklosti. Z analizo preteklih podatkov lahko razumemo kaj in zakaj se je zgodilo, ter kateri so bili pomembni dejavniki. Deskriptivna analitika se običajno zanaša na preprosto agregiranje podatkov v npr. povprečja ali mediane.

 

Prediktivna analitika se uporablja za napoved prihodnosti. S statističnimi modeli napovemo najbolj verjeten scenarij. Uspešnost napovedi je lahko zelo odvisna od kompleksnosti modela. Preprosti modeli pogosto niso uspešni, saj ne zajamejo vseh relevatnih dejavnikov.

 

Preskriptivna analitika je analitika v obratni smeri. Tu je zastavljen cilj, ki ga želimo doseči, analitika pa predvidi korake, kako cilj doseči. Po tem ko deskriptivna analitika razloži preteklo dogajanje in prediktivna analitika napove najbolj možen scenarij, preskriptivna analitika predlaga pot do zastavljenega cilja.

 

Strojno učenje je učenje iz zgodovinskih podatkov. Na zgodovinskih podatkih naučene vzorce in povezave uporabimo za napoved prihodnjega obnašanja. Pogost primer uporabe strojnega učenja je spletna nakupovalna košarica, ki nam na podlagi izbranih izdelkov predlaga podobne najbolj zanimive izdelke.

Kazalo