Contact us

Pošlji
povpraševanje

Services icon

Individualno uvajanje v uporabo poročil

Uporabnike uvedemo v uporabo naprednih poročil. Izobraževanje izvedemo individualno ali v skupini, na vašem sedežu ali sedežu Unije Smart. Projektna izdelava poročil že vključuje uvajanje končnih uporabnikov.

See more
Services icon

Projektna izdelava poročil

Avtomatizirana poročila povsem po vaši meri. Podatkov iz datotek, baz in spletnih storitev ni več treba spremljati ločeno, ampak jih povežemo na enem mestu. Poročila so interaktivna in se osvežujejo v realnem času, tako da vedno kažejo trenutno stanje poslovanja.

See more
Services icon

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanja, ki so namenjena tako začetnikom kot veščim uporabnikom, ki iščejo specialistične delavnice. Tečaji pokrivajo tematike Excela, Office 365 in Power BI. Na spletni strani pa tedensko delimo znanje preko Zakladnice znanja.

See more

Uporabnike uvedemo v uporabo naprednih poročil. Izobraževanje izvedemo individualno ali v skupini, na vašem sedežu ali sedežu Unije Smart. Projektna izdelava poročil že vključuje uvajanje končnih uporabnikov.

 

 

Končni uporabniki znajo:

 • uporabljati poročila na vseh napravah
 • uporabljati različne razčlenjevalnike, npr. razčlenjevalnik za leto (2017, 2018, 2019), kazalec (Rezultat, Prihodki, Odhodki) in način (Monthly, YTD)
 • filtrirati podatke
 • vrtati za podrobnejšimi podatki
 • spraševati vprašanja in prikazovati podatke na grafikonih s pomočjo Q&A
 • spreminjati Q&A odgovore v vizualizacije
 • ustvarjati svoje Dashboarde iz elementov poročila
 • shraniti podatke iz vizualizacije
 • nastavljati alarme za vrednosti kazalcev na Dashboardih
 • deliti poročila in Dashboarde s sodelavci

Avtomatizirana poročila povsem po vaši meri. Podatkov iz datotek, baz in spletnih storitev ni več treba spremljati ločeno, ampak jih povežemo na enem mestu. Poročila so interaktivna in se osvežujejo v realnem času, tako da vedno kažejo trenutno stanje poslovanja.

 

Poročanje nove generacije: Power BI

Power BI je rešitev, ki prinaša revolucijo v poročanju. Omogoča avtomatizacijo obdelave podatkov in spremljanje poslovanja v realnem času. Poslovni analitiki prihranijo čas zbiranja in čiščenja podatkov, zdaj se lahko osredotočijo na sledenje trendom in iskanje pomembnih izsledkov. Oglejmo si nekatere ključne prednosti.

 

Interaktivna poročila

Power BI poročila so interaktivna. V vizualizacije lahko vrtamo za drobnejšimi podrobnostmi ali jih združujemo v večje agregate. Ogledamo si lahko podatke za poljubna časovna obdobja, produkte in mesta. Postavljamo lahko vprašanja in rišemo grafe z uporabo preprostih besedilnih ukazov.

 

 

 

Podatki kadarkoli, kjerkoli, na vseh napravah

Poročila se osvežujejo v realnem času in vedno kažejo trenutno sliko poslovanja. Dostopna so z vseh naprav in brskalnikov. Dostopna so lahko vsem članom organizacije ali zgolj izbranim sodelavcem. Uporabniki si lahko iz posameznih elementov poročila sestavijo svoje Dashboarde.

 

Povezava na poljuben vir podatkov ali storitev

Power BI se lahko poveže na več kot 60 različnih virov podatkov, od podatkovnih baz, datotek, do najrazličnejših oblačnih storitev. Podatkov tako ne spremljamo na več različnih mestih hkrati ampak jih uvozimo v Power BI in obdelamo na enem mestu.

 

Prvi med najboljšimi

Podatki v Power BI resnično služijo svojemu namenu: boljše in hitrejše odločanje. Power BI je prva izbira med poslovnimi rešitvami, ki vodijo v podatkovno kulturo, kar potrjuje tudi Gartnerjev Magični kvadrant za Analitiko in platforme poslovnih rešitev.

 

IBCS standard

IBCS ali International Business Communication Standards je standard, ki narekuje enotno obliko in barve vseh elementov poročila kot so grafikoni, tabele, sheme in oznake. Več o IBCS standardu v članku International Business Communication Standards. V svojih poročilih uporabljamo vizualizacije Zebra BI, ki so narejene po IBCS standardih.

 

Brez in z IBCS standardom.

 

 

Napovedovanje in strojno učenje

Uporaba naprednih algoritmov za napovedovanje in hitrejše obvladovanje velikih količin podatkov bosta v prihodnosti ključna. Power BI je močno podprt z orodji umetne inteligence v vsaki fazi grajenja Power BI rešitve.

 

Deskriptivna analitika je analiza preteklosti. Z analizo preteklih podatkov lahko razumemo kaj in zakaj se je zgodilo, ter kateri so bili pomembni dejavniki. Deskriptivna analitika se običajno zanaša na preprosto agregiranje podatkov v npr. povprečja ali mediane.

 

Prediktivna analitika se uporablja za napoved prihodnosti. S statističnimi modeli napovemo najbolj verjeten scenarij. Uspešnost napovedi je lahko zelo odvisna od kompleksnosti modela. Preprosti modeli pogosto niso uspešni, saj ne zajamejo vseh relevatnih dejavnikov.

 

Preskriptivna analitika je analitika v obratni smeri. Tu je zastavljen cilj, ki ga želimo doseči, analitika pa predvidi korake, kako cilj doseči. Po tem ko deskriptivna analitika razloži preteklo dogajanje in prediktivna analitika napove najbolj možen scenarij, preskriptivna analitika predlaga pot do zastavljenega cilja.

 

Strojno učenje je učenje iz zgodovinskih podatkov. Na zgodovinskih podatkih naučene vzorce in povezave uporabimo za napoved prihodnjega obnašanja. Pogost primer uporabe strojnega učenja je spletna nakupovalna košarica, ki nam na podlagi izbranih izdelkov predlaga podobne najbolj zanimive izdelke.

Izobraževanja, ki so namenjena tako začetnikom kot veščim uporabnikom, ki iščejo specialistične delavnice. Tečaji pokrivajo tematike Excela, Office 365 in Power BI. Na spletni strani pa tedensko delimo znanje preko Zakladnice znanja.

 

Excel tečaj

Trajanje: 20 šolskih ur

 

Cena:

  •  250 € + DDV / osebo (minimalno 6 udeležencev)
  • Na lokaciji Unija 290 € + DDV / osebo (minimalno 8 udeležencev)

Tečaj pokriva spodnje tematike. Organizacijam priporočamo, da predhodno izberejo relevantne tematike in nivo v dogovoru s tečajniki.

  • Urejanje podatkov in celic (kopiranje in lepljenje, posebno lepljenje, imena celic, oblikovanje celic)
  • Ustvarjanje in urejanje tabele (ime tabele, oblikovanje tabele)
  • Priprava na tisk (glava, noga, številčenje strani)
  • Formule (seštevanje, odštevanje in druge operacije med celicami)
  • Funkcije (datumske, besedilne, iskalne, časovne, logične, gnezdenje funkcij)
  • Grafikoni (ustvarjanje in oblikovanje, spreminjanje vrste grafikona)
  • Napredni seznami (razvrščanje podatkov, filtriranje)
  • Pripomočki za analizo podatkov (scenariji, iskanje cilja, reševalec)
  • Vrtilne tabele (ustvarjanje vrtilne tabele, filtri, razčlenjevalniki)
  • Zaščita in nadzor (veljavnost podatkov, zaščita lista, zaščita zvezka, nadzor dostopa z geslom, nadzor formul)
  • Zunanji viri podatkov (datoteke, baze, spletne storitve)
  • Power Query (povezava na različne vire podatkov, avtomatska obdelava podatkov)
  • Makri (snemanje in uporaba)

Rezerviraj termin!

 

Power BI tečaj

Trajanje: 20 šolskih ur

 

Cena: 425 € + DDV / osebo

 

Tečaj pokriva spodnje tematike. Organizacijam priporočamo, da predhodno izberejo relevantne tematike in nivo v dogovoru s tečajniki.

  • Osnovno o Power BI Desktop aplikaciji in Power BI Service storitvi (pregled procesa dela in uporabe)
  • Nastavitve aplikacije (pomembne nastavitve aplikacije Power BI Desktop)
  • Podatkovni viri in uvoz podatkov (datoteke, baze, spletne storitve)
  • Power Query in obdelava podatkov (urejanje vrstic in stolpcev, urejanje korakov v obdelavi)
  • Power Query in M jezik (napredni urejevalnik, M funkcije)
  • Pravilna uporaba koledarja (najboljši način kreiranja koledarske tabele)
  • Podatkovni model (Star Shema, povezave med tabelami, skrivanje povezanih polj)
  • DAX funkcije v Power BI (pregled pomembnejših DAX funkcij za pisanje eksplicitnih mer)
  • Eksplicitne in implicitne mere (dobre prakse pisanja mer)
  • Sestavljanje poročila (vizualizacije in prikazovanje podatkov, IBCS standard)
  • Vizualizacije (grafikoni, tabele, Zebra BI, vizualizacije po meri)
  • Q&A vizualizacija (prikazovanje podatkov s postavljanjem vprašanj)
  • Power BI Service in osveževanje (objavljanje poročila na Power BI Service, delovni prostor oz. Workspace, osveževanje)
  • Dashboardi (sestavljanje Dashboardov po meri, alarmi)
  • Varnost podatkov (Row-Level Security, določanje pravic na nivoju vrstice)
  • R vizualizacije po meri (uporaba R jezika v Power BI)

Rezerviraj termin!

 

Office 365 tečaj

Trajanje: 7 šolskih ur

 

Cena:

  • Online izobraževanje 150 € + DDV / osebo (minimalno 6 udeležencev)
  • Na lokaciji Unija 150 € + DDV / osebo (minimalno 8 udeležencev)

Tečaj pokriva spodnje tematike. Organizacijam priporočamo, da predhodno izberejo relevantne tematike in nivo v dogovoru s tečajniki.

  • Predstavitev in osnovne nastavitve (pregled programov, funkcionalnosti in naročnin za storitev)
  • OneDrive (shranjevanje in deljenje datotek)
  • Cloud (varnost in back-up podatkov)
  • Web apps (kreiranje in urejanje datotek na spletu)
  • Outlook
  • Teams
  • Power Automate
  • Power Apps
  • Lists
  • Planner
  • SharePoint Site

Rezerviraj termin!

Stay up to date
Services icon

Stay up to date!

PREDAVANJA ZA STRANKE

Izberi
Stay up to date
Services icon

Poletna šola

Power bi

Izberi

O nas so povedali

Matej Venta

Grosbasket d.o.o.

Review

Ob hitrem in dinamičnem razvoju podjetja ter vsesplošnih spremembah, ki se neprestano dogajajo na trgu, je natančna in hitra analiza podatkov ena izmed ključnih stvari, ki jo potrebuje vsako podjetje. In v našem podjetju smo se ravno s tem razlogom odločili za MS Power BI, ki to ponuja.

MS Power BI ponuja fleksibilnost, enostavno uporabo, izredno berljiv in prilagodljiv reporting, zelo pomembno pa je, da je dostop do vseh podatkov možen vsak trenutek preko aplikacije MS BI. Tudi sama integracija s poslovnim sistemom je potekala tekoče in brez nepričakovanih težav.

Strokovnost, znanje in odlično poznavanje potreb naročnikov so prednosti podjetja Unija Smart, ki celoten projekt izpelje zelo profesionalno, ključna prednost, ki bi jo izpostavili pa je vsekakor neprestana dosegljivost in visoka strokovnost Gašperja in ekipe.

Jan Štele

Resalta d.o.o.

Review

Z računovodsko hišo Unija sodelujemo že vrsto let pri pripravi računovodskih izkazov, zdaj pa smo se odločili še za nadgradnjo našega računovodskega sistema z BI sistemom, ki je postal nepogrešljiv pri analizi vseh zbranih podatkov in poslovnih rezultatov. Pri sami implementaciji smo sodelovali z zelo odzivno in strokovno ekipo, s katero smo preko mnogih iteracij uspeli pripraviti in celo izboljšati poročila, ki smo si jih predhodno zamislili. Poleg tega pa nam zdaj znanje, ki smo ga pridobili v procesu implementacije, omogoča nadaljnji razvoj in nadgradnjo obstoječih poročil, ki bodo še dodatno izboljševala transparentnost in digitalno transformacijo našega poslovanja.