Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

December 18, 2020

R v Power BI – uvod in primeri

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). R je programski jezik, namenjen statistični obdelavi podatkov. Je odprtokoden in ima na voljo več kot 15 000 paketov, namenjenih specifičnim področjem. Poleg zmogljivih statističnih paketov je dobro podprt

November 27, 2020

De-pivotiranje podatkov

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). De-pivotiranje je problem, s katerim se pogosto srečamo pri obdelavi podatkov. Podatki velikokrat pridejo tako ali drugače neurejeni. Poseben problem je, če jih dobimo že pivotirane, kot v primeru

August 28, 2020

Power Query: funkcije v jeziku M

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Jezik M nam znotraj Power Query-a urejevalnika omogoča, da sestavimo naprednejše transformacije. Pogosto za ponavljajoče se korake v obdelavi podatkov uporabimo funkcije. Kako naredimo funkcijo znotraj Power Query smo

August 21, 2020

Drill Down v Power Query

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Drill Down v Power Query nam omogoča, da iz polja v tabeli izberemo vrednost. Vrednost lahko shranimo kot nov objekt oziroma poizvedbo in jo uporabimo v nadaljnji obdelavi podatkov.

August 14, 2020

Uvod v jezik M

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Query Editor je napreden urejevalnik orodja znotraj Power BI Desktop. Transformacije, ki jih naredimo v Query Editorju so zapisani v jeziku M. Znanje jezika M za delo v Power

August 7, 2020

Power Query objekti

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). V Power Query urejevalniku srečamo več vrst objektov. Poizvedbe so lahko tabele, seznami, vrstice ali funkcije. Ogledali si bomo, kako kreiramo objekte in prehajamo iz ene oblike v drugo.

July 31, 2020

Pripenjanje poizvedb

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Vsak Power BI projekt se običajno začne z veliko poizvedbami. Kjer je le mogoče, poizvedbe med sabo združimo. Vedno težimo k star shemi, to je eni veliki fact tabeli

June 2, 2020

Dinamično filtriranje s pomočjo seznama v Power Query

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Power Query nam omogoča, da podatke poljubno oblikujemo. Pogosto se zgodi, da želimo primerjati dve tabeli med sabo ter na podlagi prve filtrirati drugo. V tem članku si bomo

May 18, 2020

Dinamično odstranjevanje vrstic v Power Query za vse datoteke v mapi

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Pogosto se zgodi, da so v podatkovnih datotekah na začetku zapisani metapodatki kot je čas, kraj nastanka, avtor in podobno. Ti podatki zasedajo zgornjih nekaj vrstic in jih običajno

May 18, 2020

Dinamično odstranjevanje vrstic v Power Query

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Pogosto se zgodi, da so v podatkovnih datotekah na vrhu dodani metapodatki kot so čas, kraj nastanka, avtor in podobno. Ti podatki zasedajo zgornjih nekaj vrstic in jih običajno

May 15, 2020

Dinamični koledar v Power Query

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (januar 2020). Koledarska tabela je najpomembnejša tabela v podatkovnem modelu Power BI. Omogoča nam, da se povezujemo na velike podatkovne tabele in agregiramo ter filtriramo podatke. Omogoča nam tudi uporabo časovnih

Vsebina za iskani kriterij ne obstaja.