Contact us

Pošlji
povpraševanje

Zakladnica znanja

  • Predzanje

  • Kategorije

December 18, 2020

R v Power BI – uvod in primeri

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). R je programski jezik, namenjen statistični obdelavi podatkov. Je odprtokoden in ima na voljo več kot 15 000 paketov, namenjenih specifičnim področjem. Poleg zmogljivih statističnih paketov je dobro podprt

November 27, 2020

De-pivotiranje podatkov

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). De-pivotiranje je problem, s katerim se pogosto srečamo pri obdelavi podatkov. Podatki velikokrat pridejo tako ali drugače neurejeni. Poseben problem je, če jih dobimo že pivotirane, kot v primeru

September 25, 2020

Prehod konteksta v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Filterni kontekst, vrstični kontekst in prehod iz vrstičnega v filterni kontekst so najtežje teme pri učenju jezika DAX. Filterni in vrstični kontekst smo si že ogledali v člankih Filterni

September 18, 2020

Vrstični kontekst v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Vrstični kontekst je lastnost kalkuliranih stolpcev in nekaterih funkcij, da se znotraj kalkulacije zavedajo vrstic. Vrstični kontekst pomeni, da funkcija znotraj iteracije potuje skozi vsako vrstico posebej. Za vsako

September 11, 2020

Filterni kontekst v Power BI

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Razumevanje delovanja filtrov je ključno pri delu v Power BI. Filterni kontekst in propagiranje filtrov sta pomembna koncepta, ki ju moramo osvojiti, če želimo zares razumeti DAX. Začetni filterni

August 28, 2020

Power Query: funkcije v jeziku M

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Jezik M nam znotraj Power Query-a urejevalnika omogoča, da sestavimo naprednejše transformacije. Pogosto za ponavljajoče se korake v obdelavi podatkov uporabimo funkcije. Kako naredimo funkcijo znotraj Power Query smo

August 14, 2020

Uvod v jezik M

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Query Editor je napreden urejevalnik orodja znotraj Power BI Desktop. Transformacije, ki jih naredimo v Query Editorju so zapisani v jeziku M. Znanje jezika M za delo v Power

August 7, 2020

Power Query objekti

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). V Power Query urejevalniku srečamo več vrst objektov. Poizvedbe so lahko tabele, seznami, vrstice ali funkcije. Ogledali si bomo, kako kreiramo objekte in prehajamo iz ene oblike v drugo.

July 31, 2020

Pripenjanje poizvedb

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Vsak Power BI projekt se običajno začne z veliko poizvedbami. Kjer je le mogoče, poizvedbe med sabo združimo. Vedno težimo k star shemi, to je eni veliki fact tabeli

June 2, 2020

Dinamično filtriranje s pomočjo seznama v Power Query

Avtor: Branka Trifunović

V članku je uporabljen Power BI Desktop verzije 2.76.5678.782 (December 2019). Power Query nam omogoča, da podatke poljubno oblikujemo. Pogosto se zgodi, da želimo primerjati dve tabeli med sabo ter na podlagi prve filtrirati drugo. V tem članku si bomo

Vsebina za iskani kriterij ne obstaja.